Untitled Document

การจัดทำ Video On Demand นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานทางการศึกษาให้กับสถานศึกษา โดยไม่หวังผลกำไรในเชิงพานิชย์แต่อย่างใด
ขอขอบคุณบริษัท นิติบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ Video On Demand ชุดนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา
VDO   18   รายการ
PAGE :   1
<< Go Back

1. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
" การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ตอนที่ 1"
By พี่ไอซ์ ปรัชญา นงนุช

1. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
" การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ตอนที่ 2"
By พี่ไอซ์ ปรัชญา นงนุช

1. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
" การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ตอนที่ 3"
By พี่ไอซ์ ปรัชญา นงนุช

1. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
" การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ตอนที่ 4"
By พี่ไอซ์ ปรัชญา นงนุช

1. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
" การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ตอนที่ 5"
By พี่ไอซ์ ปรัชญา นงนุช

1. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
" การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ตอนที่ 6"
By พี่ไอซ์ ปรัชญา นงนุช

2. งานเกษตร
มัธยมศึกษาปีที่ 4
" การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ "
By พี่ไอซ์ ปรัชญา นงนุช

3. งานประดิษฐ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4
" ความหมาย/คุณค่าประเภท/รายได้ของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย เช่น งานแกะสลักผลไม้ งานใบตอง งานร้อยมาลัย"
By พี่ไอซ์ ปรัชญา นงนุช

4. อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
"การเก็บอาหาร "
By พี่ไอซ์ นรุตม์ ศิลปพิบูลย์

4. อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
"การเก็บอาหาร การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร "
By พี่ไอซ์ นรุตม์ ศิลปพิบูลย์

4. อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
"ความหมายความสำคัญของการแปรรูปอาหาร "
By พี่ไอซ์ นรุตม์ ศิลปพิบูลย์

4. อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
"การรมควัน ถึงการใช้ความร้อน"
By พี่ไอซ์ นรุตม์ ศิลปพิบูลย์

4. อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
"กรรมวิธีในการทำผลไม้บรรจุกระป๋องและขวด โดยใช้ความร้อน"
By พี่ไอซ์ นรุตม์ ศิลปพิบูลย์

4. อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
"การใช้ความเย็น การถนอมอาหารด้วยวิธีการกวน"
By พี่ไอซ์ นรุตม์ ศิลปพิบูลย์

4. อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
"กรรมวิธีในการทำผลไม้บรรจุกระป๋องและขวด โดยใช้ความเย็น "
By พี่ไอซ์ นรุตม์ ศิลปพิบูลย์

4. อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
"การทำแยมและเจลลี่ "
By พี่ไอซ์ นรุตม์ ศิลปพิบูลย์

5. งานธุรกิจ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
"ความหมายในการดำเนินงานธุรกิจ"
By พี่ไอซ์ นรุตม์ ศิลปพิบูลย์

5. งานธุรกิจ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
"การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"
By พี่ไอซ์ นรุตม์ ศิลปพิบูลย์


 
 
PAGE :    1 << Go Back